Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมเดินไปส่งน้องเรียน
กิจกรรมสาขาวิชา | 29 กันยายน 2563 13:27:17

ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมเดินไปส่งน้องเรียนวันแรก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเป็นการขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการเรียนวันแรก พร้อมทั้งเป็นการทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

รูปกิจกรรม