Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมสาขาวิชา | 29 กันยายน 2563 13:28:06

ในวันที่ 4 กันยายน 2563 สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อ.ดร.เกศินี วีรศิลป์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลผลงานวิชาการของนักศึกษาในครั้งนี้

รูปกิจกรรม