Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
12 สิงหาโครงการจิตอาสา ทำดีเพื่อแม่ ทำดีเพื่อแผ่นดิน
กิจกรรมมหาวิทยาลัย | 29 กันยายน 2563 13:26:27

ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา “ทำดีเพื่อแม่ ทำดีเพื่อแผ่นดิน” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ถนนสายร้องกวาง-แม่ทราย

รูปกิจกรรม