Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมมหาวิทยาลัย | 29 กันยายน 2563 13:27:28

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมในกิจกรรมทำพานไหว้ครู ประจำปี 2563 ด้วย

รูปกิจกรรม