Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมซุ้มเทียน
กิจกรรมมหาวิทยาลัย | 29 กันยายน 2563 13:26:45

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินกิจกรรม

"ซุ้มเทียนสิงห์ไพล หัวใจเดียวกัน" กิจกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการสร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของรุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมถึงอาจารย์ ที่มุ่งหวังให้เกิดการยึดโยงความรัก ความผูกพัน และเป็นพื้นที่ในการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในอนาคตของชาวสิงห์ไพลต่อไป

รูปกิจกรรม